Enter Site Title

Enter Site Slogan

ADB จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับแอพฯ แผนที่ภัยพิบัติ

      ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐบาลในฟิลิปปินส์ และบังกลาเทศ เพื่อใช้เครื่องมือทางเทคนิค ในการเตรียมพร้อม และตอบสนองภัยธรรมชาติ

      ADB จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐบาล และชุมชน รวมทั้งอาสาสมัคร ในการใช้แผนที่ภัยพิบัติดาวเทียม โดยเมื่อใช้ร่วมกับ แผนที่พื้นที่อ่อนไหว ของรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว แผนที่ทั้งหมดจะช่วยบ่งชี้พื้นที่ ที่อาจเกิดภัยพิบัติ

      นอกจากนั้น ADB จะสอนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ OpenStreetMap และแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน เจ้าหน้าที่จะถูกสอนให้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูล สำหรับวางแผนก่อนเกิดภัยพิบัติ การอพยพ และการบรรเทาในเวลาที่เหมาะสม

      เงินทุนสนับสนุนโครงการ 2 ล้านเหรียญสหรัฐจากญี่ปุ่น จะใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐบาลในประเทศนำร่อง 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ ฟิจิ และอาร์เมเนีย โดยอาจขยายการนำเครื่องมือนี้ ไปใช้ในทั่วภูมิภาค
อ้างอิงจาก http://www.futuregov.asia/articles/6440-adb-to-train-philippine-officials-on-disaster-maps-apps

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Siam Technology College, 46 Jarunsanitwong10 rd., Thapra branch, Bangkok-yai district, Bangkok.10600 Thailand
Tel : +66 2 878 5000-5 Fax : + 66 2 878 5012 E-mail: stu.it.center@gmail.com
Copyright © 2015 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม All Rights Reserved