Enter Site Title

Enter Site Slogan

iPhone 6 รุ่นพิเศษ ภาพพื้นหลังเป็นภาพของจิตรกร Andrei Rublev และทำด้วยทอง

      สายการผลิต iPhone 6 รุ่นพิเศษของบริษัท Caviar นั้น คือการนำรูปชื่อดังของศตวรรษที่ 15 อย่างรูป Holy Trinity ของศิลปิน Andrei Rublev มาทำเป็นฝาหลังของ iPhone 6

      โดยสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวนั้น ตั้งราคาขายไว้ที่ เครื่องละ 1 แสนบาท

      ตามความเชื่อของนิกาย Orthodox แล้ว ภาพ Holy Trinity สามารถปกป้องผู้ที่เป็นเจ้าของได้ ดังนั้นบริษัท Caviar จึงนำรูปดังกล่าว มาใส่ในฝาหลังโทรศัพท์เสียเลย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความเชื่อทางศาสนา กล่าวว่า เจ้าของโทรศัพท์ สามารถสวดมนต์ต่อหน้าโทรศัพท์ของตนเอง ได้ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่เว้นแม้แต่การสาบาน และการสารภาพบาป
อ้างอิงจาก http://calvertjournal.com/news/show/3981/gold-plated-iphone-6-bearing-andrei-rublevs-holy-trinity-on-sale

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Siam Technology College, 46 Jarunsanitwong10 rd., Thapra branch, Bangkok-yai district, Bangkok.10600 Thailand
Tel : +66 2 878 5000-5 Fax : + 66 2 878 5012 E-mail: stu.it.center@gmail.com
Copyright © 2015 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม All Rights Reserved