Enter Site Title

Enter Site Slogan

Sony วางขายเครื่อง Playstation 4 แล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา

      หลังจากที่ เลื่อนการขายในประเทศอยู่นาน ล่าสุดบริษัท Sony ได้วางขายเครื่องคอนโซลรุ่นล่าสุดของบริษัทอย่าง Playstation 4 หรือ PS4 ในประเทศจีนแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมาโดยนอกจากเครื่อง PS4 แล้ว ทาง Sony ยังวางขายเครื่อง Playstation Vita พร้อมกัน ในวันดังกล่าวอีกด้วย

      ก่อนหน้านี้ Sony นั้น เตรียมวางขายเครื่อง PS4 และ Playstation Vita ในประเทศจีน ในวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา แต่ทาง Sony ขอเลื่อนวันจำหน่ายออกไปก่อน "เนื่องจากเหตุผลหลายประการ"

      การวางขาย PS4 ในประเทศจีนของบริษัท Sony นี้ เกิดขึ้นหลังการวางขายเครื่อง Xbox One คู่แข่งจากบริษัท Microsoft ได้ไม่นาน หลังจากการยุติการแบนการขาย เครื่องเกมคอนโซลในประเทศจีน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ด้วยเหตุผลว่า เกมคอนโซลนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกาย และจิตใจ ของเด็กชาวจีน

      แม้ว่าทั้ง Microsoft และ Sony จะลงไปทำตลาดในประเทศจีนแล้ว แต่อีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเกมอย่าง Nintendo ก็ยังไม่ขยับตัว เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จนถึงทุกวันนี้

      ปัจจุบันนั้น บริษัท Sony สามารถขายเครื่อง PS4 ทั่วโลกไปได้กว่า 20 ล้านเครื่องแล้ว
อ้างอิงจาก http://www.gamespot.com/articles/following-xbox-one-ps4-finally-comes-to-china-next/1100-6425816/

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Siam Technology College, 46 Jarunsanitwong10 rd., Thapra branch, Bangkok-yai district, Bangkok.10600 Thailand
Tel : +66 2 878 5000-5 Fax : + 66 2 878 5012 E-mail: stu.it.center@gmail.com
Copyright © 2015 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม All Rights Reserved